Foto

Monica och Carl-Axel Ekmans stiftelse - Garissa

Garissa är en by som ligger drygt 30 mil öster om Nairobi, i Kenya. Här lever ett nomadfolk vars vardag präglas av extrem hetta, fattigdom och svält.

Religion och gamla traditioner genomsyrar samhället där flickor och kvinnor står allra lägst i rang. Könsstympning, tvångsgifte och kvinnovåld är vanligt.

Idag driver Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlings-stiftelse, tillsammans med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO, ett flickhem där 117 föräldralösa flickor får en trygg fristad.


Man driver också en flickskola med cirka 400 elever samt en förlossningsklinik där kvinnor får hjälp vid förlossningen och där jordemödrar får utbildning. En mycket viktig del av stiftelsens arbete är att bekämpa den grymma sedvänjan med kvinnlig könsstympning, genom utbildning och informationsspridning.


2008 belönades Carl-Axel Ekman för sin stora insats med utmärkelsen Svensk Hjälte.