Hem

Hur bryter man tusenåriga traditioner?


Syftet med projekt FlickFrid är att utbilda anställda inom vård och skola till informatörer så att de ska få kunskap och verktyg att aktivt kunna arbeta med frågan. Projektet har tagit fram ett grundläggande utbildningsmaterial som fritt kan användas.


I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag sedan 1982, och den som döms för att ha utfört könsstympning riskerar mellan två och tio års fängelse. Könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot FN:s barnkonvention. Idag minskar förekomsten av kvinnlig omskärelse i många länder som nu har ett lagstadgat förbud mot FGM. Men problemet är fortfarande stort, och man räknar med att cirka 200 miljoner av världens kvinnor och flickor har utsatts för könsstympning.Följ följande länkar om du har frågor om:

 

  • Vad svensk lagstiftning säger om könsstympning.
  • Vad det innebär att vara könsstympad.
  • Vart jag vänder mig om jag har problem.
  • Hur jag förhåller mig som förälder.
  • Att vara nära anhörig i frågor om könsstympning.


Klicka här:

Att hjälpa de

som redan hjälper


Rotarys projekt FlickFrid vill också ge

ekonomiskt stöd till projekt som redan arbetar med att bryta traditionen att utföra FGM och till organisationer som hjälper drabbade flickor och kvinnor.

Inner Wheel


Landskrona IWC Distrikt 2390 hjälper till genom att bidra med punktinsatser som insamling av pengar o.dyl. Pengarna som samlas in går till information och utbildning.

Vill du vara med och bidra?


Rotary i Landskrona

Projektansvarig FlickFrid

Bg 799-8164

Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse

Bg 900-1777

plusgiro 90 01 77-7