FlickFrid

Rotary Internationals lagråd antog
2016 ett uttalande mot kvinnlig könsstympning


Vi i Rotary i Landskrona projektgrupp FlickFrid bidrar till detta arbete med att ge saklig information till bl.a. ungdomar i tonåren med syfte att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna, FN´s barnkonvention och konsekvenser av kvinnlig könsstympning - Female Genital Mutilation (FGM). Utgångspunkten är att varje individ har rätt att bestämma över sin egen kropp.

FGM riskerar både flickors och kvinnors liv och hälsa


Våldsamma blödningar, infektioner, problem med urinering och menstruation och komplikationer vid förlossning är bara en del av konsekvenserna. I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet enlig lag med fängelse som påföljd.

Monica och Carl-Axel Ekmans stiftelse - Garissa

Garissa är en by som ligger drygt 30 mil öster om Nairobi, i Kenya. Här lever ett nomadfolk vars vardag präglas av extrem hetta, fattigdom och svält.

Religion och gamla traditioner genomsyrar samhället där flickor och kvinnor står allra lägst i rang. Könsstympning, tvångsgifte och kvinnovåld är vanligt.

Idag driver Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlings-stiftelse, tillsammans med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO, ett flickhem där 117 föräldralösa flickor får en trygg fristad.


Man driver också en flickskola med cirka 400 elever samt en förlossningsklinik där kvinnor får hjälp vid förlossningen och där jordemödrar får utbildning. En mycket viktig del av stiftelsens arbete är att bekämpa den grymma sedvänjan med kvinnlig könsstympning, genom utbildning och informationsspridning.


2008 belönades Carl-Axel Ekman för sin stora insats med utmärkelsen Svensk Hjälte.

Se de gripande filmerna

Interview med Carl-Axel Ekman

Fotograf Sayed Khatib har gjort en djupt gripande film med Carl-Axel Ekman som intervjuas av Harriet Johansen, projektledare för FlickFrid.

Carl-Axel och Monica Ekman - han från Rotarys läkarbank, hon tandläkare - gjorde en imponerande insats mot FGM genom att bygga upp en mödravårdsklinik samt ett barnhem och en skola för flickor i byn Garissa i Kenya.

Sayed Khatibs intervjufilm om Carl-Axel Ekman:

Samantha André - Frilansande filmskapare

Samantha André är en flerspråkig frilansande filmskapare. Hon regisserar, filmar och redigerar dokumentärer om kvinnors rättigheter, kultur och rättvisa runt om i världen. Hon tillbringade ett år i Kenya för att regissera en dokumentärfilm som följer en massai-kvinna som arbetade för att stoppa könsstympning, för vilket André blev uppmärksammad av Creative Visions Creative Aktivist-program. Hennes arbete har presenterats i PBS och VICE Media och har haft premiär i flera filmfestivaler inklusive Newport Beach och Big Sky. Samantha har en kandidatexamen i dokumentärfilm med huvudämne fotografi från Chapman universitetet i Kalifornien, USA.

Samantha Andre’s film om FGM:

Föredrag av Fana Habteab

Fana Habteab från Etiopien håller föredrag (2018) på Örenäs Slott.

Föredraget: